Εγκαταστάσεις

Υπηρεσίες

Παρέχουμε ένα ευρύ σύνολο υπηρεσιών. Οι κυρίως δραστηριότητές μας είναι:

  • Σχεδιασμός δικτύων και εγκατάσταση
  • Εξειδικευμένη παραγωγή προγραμμάτων για Η/Υ σε γλώσσες Java, Delphi

 

Η RNSsystems επίσης αναλαμβάνει και τα ακόλουθα projects:

  • Αναβαθμίσεις Η/Υ
  • Εγκατάσταση προγραμμάτων
  • Εγκαταστάσεις και υποστήριξη ηχοσυστημάτων της VW
© 2018 RNS-SYSTEMS. All Rights Reserved.