Προσθήκη ασύρματης δικτύωσης σε τηλεόραση Samsung

Βαθμός δυσκολίας: Μέτριος

Απαιτούμενος χρόνος: 2 ώρες

Σε αυτό το άρθρο θα μάθετε πως να προσθέσετε WiFi σε μια τηλεόραση Samsung μέσω ενός προσαρμογέα usb, το οποίο κατασκευάζεται από τρίτη εταιρία εκτός Samsung.

Αναβάθμιση σε SSD

Βαθμός δυσκολίας: Πολύ μικρός

Απαιτούμενος χρόνος: 1 ώρα

Οι δίσκοι SSD (Solid State Drives) δεν ενσωματώνουν μηχανικά μέρη όπως οι υπόλοιποι συμβατικοί δίσκοι και γι'αυτό το λόγο είναι πολύ ταχύτεροι από οποιοδήποτε συμβατικό δίσκο.

© 2018 RNS-SYSTEMS. All Rights Reserved.